Η  ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ , ιδρύθηκε το 2004 τόσο σαν εταιρεία παροχής υπηρεσιών και αντιπροσώπευσης οίκων ξυλείας στην Ελλάδα, όσο και σαν εμπορική επιχείρηση ξύλου. 


Στην Ελλάδα η εταιρεία διανέμει προϊόντα ξύλου σε όλη την χώρα αποκλειστικά μέσα από ένα δίκτυο εμπόρων ξυλείας με τους οποίους συνεργάζεται.

Γιατί ΛΕΥΚΗ;

Το λευκό χρώμα είναι ένα χαρακτηριστικό για βασικά είδη ξυλείας: Λευκή Δρυς, Λευκή ξυλεία (Ελάτη) για τις βασικές κατασκευές. Το λευκό χαρακτηρίζει την βασική υποδομή για όλες τις κατασκευές ξύλου.

Γιατί ΠΥΛΗ;

Χρησιμοποιούνται σταθμοί, λιμάνια, Logistics για τις διακινήσεις αλλά όχι αποθήκες. Απευθυνόμαστε στην αγορά των εμπόρων ξυλείας.

Λειτουργούμε με εξαιρετικά χαμηλά λειτουργικά κόστη και εξασφαλίζουμε λόγω του δικτύου διανομής τις πλέον ανταγωγιστικές τιμές, ανεξαρτήτως ποσότητας αγοράς.

 η ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ δεν διατηρεί αποθέματα.

Δεν ανταγωνίζεται τους πελάτες της. Είναι μία "πύλη" προϊόντων για αυτούς και όχι μία "αποθήκη".

Εισάγουμε ξυλεία από τα πιο αξιόπιστα μέρη παραγωγής σε όλο τον κόσμο.

Μεγάλο μέρος των διανεμομένων προϊόντων όμως, είναι και από την Ελλάδα, οπού καταβάλεται συνεχής προσπάθεια η ποσότητα των Ελληνικών προϊόντων Ξυλείας να ανέβει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Συνεργασία με στόχο τον τελικό χρήστη

Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν από τον υλοτόμο τον παραγωγό του πριστηρίου, τον αντιπρόσωπο παραγωγών το διανομέα ,τον έμπορο ξυλείας τον κατασκευαστή και τον τελικό πωλητή προϊόντων ξύλου υπάρχει μία άψογη συνεργασία με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού χρήστη που θα ζήσει με το προϊόν.

WHITEGATE, founded in 2004 both as agency of wood products manufactures in Greece, and as a wholesales enterprise.

Why  White?

The white color is a key feature for timber species:

White oak, white wood, white MFC. White is the basic color for all infrastructures. 

Everything begins to be drawn on a white paper.

Why  Gate?


We use rail stations, ports, logistics centers but not warehouses.

The main reason is that Whitegate wants to address only to wood traders.

Whitegate  does not keep stocks.

It does not compete with its customers. It is a product "gateway" for them, not a "warehouse".

This mode

 

ensures

 

very low operating

 

costs.

 

Customers, enjoy

 

highly

 

competitive prices.

Cooperation aiming

the end user:

 

Entire Whitegate's network

reach the end user

with

reliable,functional

and ecologically safe

wood and building products.

Wood
trade?

Relationship

 

 

based on trust.

Whitegate’s main objective is to enhance itself as a trusted distributor and

value added partner in Europe and East Mediterranean

and establish its presence in the Balkan States

in the sector of specialised wood and construction products.

We want  to be considered from our partners

as a company that it has:

Excellent service

The customer's trust

Increasing product mix

Open & Strategic

 

relationship with suppliers

Dynamic & Specialized

 

customers network

Hellenic
Building
world

Our primary goals are to:

Supply

 

the trading and

 

construction

 

community with quality

 

products,

 

supported by reliable

 

suppliers.

 

Create

 

a strong and

 

healthy

 

working

 

relationship

 

with customers.

Offering

 

the right wood products

 

at a cost-effective

 

solution.

Transfer

 

our experience to the

 

partner companies

abroad.

Hellenic Wood

Whitegate imports wood products

from the most reliable production units worldwide.

Α lot of distributed products are of Hellenic origin. 

 

We made continuous efforts to maximize thequantity

of quality Hellenic wood products

to the highest possible level in our product mix.

Acting green?

Think wood!

google.com, pub-0235853511075281, DIRECT, f08c47fec0942fa0