ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price . These are not prices offered by the WHITEGATE.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Άνευ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ.

 

Διαστάσεις

 

 

ΑΘΗΝΑ

ΤΟΜΕΣ

ΜΜ

ΜΗΚΟΣ ΜΜ

ΤΕΜ/ΔΕΜΑ

   €/Μ3

Υγρό

100x100-120Χ120

2000-3000

55

890

Υγρό

150Χ150

2000-3000

55

980

Υγρό

100Χ100, 150Χ150

3500-5000

44

1020

Υγρό

180Χ180

3500-5000

36

1090

Υγρό

120Χ120 ΩΣ 150x150

5500-6000

 

1190

Yγρό

150 ως 200Χ200 

6500-8000

11

1350

Υγρό

 

8500 ΚΑΙ ΑΝΩ

11

1950

Ποιότητα

Διαστάσεις

 

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΜΜ

Ξήρανση

ΤΕΜ/ΔΕΜΑ

€/Μ3

ΑΒ+

30 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ

Υγρό

55

1600

 

50 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ

Υγρό

45

1650

 

80 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ

Υγρό

38

 1700 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Ποιότητα

Διαστάσεις

 

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΜΜ

Ξήρανση

ΤΕΜ/ΔΕΜΑ

€/Μ3

ΑΒ+

30 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ

Υγρό

55

1600

 

50 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ

Υγρό

45

1650

 

80 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ

Υγρό

38

1700

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ποιότητα

Διαστάσεις

 

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΜΜ

ΞΗΡΑΝΣΗ

 

   €/Μ2

Α-ΑΒ

24x90-140

Ξηραντηρίου

 

90

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πεοειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα 28 Μ3