ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

 

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price . These are not prices offered by the WHITEGATE.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Άνευ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΙΣΤΟΠΕΛΕΚΗΤΗ-ΤΡΑΒΑ ΕΝΑΣ ΚΟΡΜΟΣ

  Διαστάσεις     ΑΘΗΝΑ
ΤΟΜΕΣ ΜΜ ΜΗΚΟΣ ΜΜ ΤΕΜ/ΔΕΜΑ    €/Μ3
Υγρό 100x100-120Χ120 2000-3000 55 890
Υγρό 150Χ150 2000-3000 55 980
Υγρό 100Χ100-120Χ120-150Χ150 3500-5000 44 1020
Υγρό 180Χ180 3500-5000 36 1090
Υγρό 120Χ120 ΩΣ 150x150 5500-6000   1190
Yγρό 150 ως 200Χ200  6500-8000 11 1350
Υγρό   8500 ΚΑΙ ΑΝΩ 11 1950

 

 

ΠΡΙΣΤΗ ΠΛΑΚΕΣ

Ποιότητα Διαστάσεις     ΑΘΗΝΑ
  ΜΜ Ξήρανση ΤΕΜ/ΔΕΜΑ €/Μ3
ΑΒ+ 30 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ Υγρό 55 1600
  50 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ Υγρό 45 1650
  80 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ Υγρό 38     1700 

 

 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Ποιότητα Διαστάσεις     ΑΘΗΝΑ
  ΜΜ Ξήρανση ΤΕΜ/ΔΕΜΑ €/Μ3
ΑΒ+ 30 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ Υγρό 55 1600
  50 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ Υγρό 45 1650
  80 Χ ΤΡ.ΦΑΡΔΟΣ Υγρό 38 1700

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Ποιότητα Διαστάσεις     ΑΘΗΝΑ
  ΜΜ ΞΗΡΑΝΣΗ   €/Μ2
Α-ΑΒ 24x90-140 Ξηραντηρίου  

90

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πεοειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα 28 Μ3

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?