ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ.

Important Note: All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum retail price estimate. These are not prices offered by the WHITEGATE.

 

American American

ΑΘΗΝΑ προ ΦΠΑ 24%

___________________________________________

ΛΕΥΚΗ ΔΡΥΣ 1" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1690 €/Μ3

 

ΛΕΥΚΗ ΔΡΥΣ 2" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 2850 €/Μ3

 

ΛΕΥΚΗ ΔΡΥΣ 1"Χ6" ΙΣΟΦΑΡΔΟ:2280 €/Μ3

 

ΛΕΥΚΗ ΔΡΥΣ 1"Χ7" ΙΣΟΦΑΡΔΟ: 2230 €/Μ3

 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΡΥΣ 1" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1020 €/Μ3

 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΡΥΣ 2" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1230 €/Μ3

 

ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ 1" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1125 €/Μ3

ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ 2" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1250 €/Μ3                                    INFO

ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ 3" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1690 €/Μ3

 

ΚΕΡΑΣΙΑ 1" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1230 €/Μ3

ΚΕΡΑΣΙΑ 2" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1872 €/Μ3

 

ΠΙΤΣ-ΠΑΪΝ 2" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 890 €/Μ3

 

ΠΟΠΛΑΡ 1" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 795 €/Μ3

 

ΠΟΠΛΑΡ 2" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 880 €/Μ3

 

ΠΟΠΛΑΡ 3" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ: 1020 €/Μ3

 

Οι τιμές δεν είναι δεσμευτικές και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?