ΓΕΝΙΚΑ  

Διαλογή Αμερικάνικης Καρυδιάς

ξυλεία, είναι υψηλής ποιότητας ξυλεία κατάλληλη για πολλές εφαρμογές όπως επιπλοποιία, κουφώματα και σε κατασκευές σε

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
 

Λεπτομερή στοιχεία μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του

Στην ίδια ιστοσελίδα μπορούν να βρεθούν και στοιχεία για τα ΕΙΔΗ ,τις ποιότητες, και τον τρόπο διαβάθμισης των ποιοτήτων.
ΕΙΔΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Λευκή δρυς, Κόκκινη δρυς, Κερασιά, Δεσποτάκι, Yellow Poplar ,Σφένδαμος ή Κελεμπέκι

Είναι πολλά, αλλά εδώ θα αναφέρουμε τα κυριότερα και αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα:

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

Στην ιστοσελίδα του A.H.E.C, αναλύεται ο τρόπος μέτρησης της αμερικάνικης σκληρής ξυλείας και τα αριθμητικά παραδείγματα έχουν παρθεί από εκεί.

Η χρήση του Αγγλοσαξονικού συστήματος σε χώρες οπού χρησιμοποιείται το Μετρικό όπως η Ελλάδα, δημιουργεί προβλήματα όταν οι μετατροπές δεν είναι σωστές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

 • 1 ίντσα (1") ή ( 1 in) είναι 25,4 mm
 • 1 πόδι (1') ή (1 ft) είναι 30,5 cm
 • 1 ΜBF είναι 1000 BF που είναι 2,36 Μ3
 • 1Μ3 είναι 424 BF

'Ένα BF είναι ένα "Μετρικό πόδι" δηλ. το γινόμενο 1" (ΠΑΧΟΣ) Χ 1' (ΠΛΑΤΟΣ) Χ 1' (ΜΗΚΟΣ)

'Ένα λάθος που γίνεται είναι να μετράτε ο πραγματικός όγκος της

ξυλείας που παραλαμβάνεται και να διαπιστώνετε ότι διαφέρει

σημαντικά με αυτόν που έχει χρεωθεί.

Γενικά η εισαγωγή της Αμερικάνικης σκληρής ξυλείας γίνεται σε $/MBF ( Mega Board Feet) και πουλιέται σε €/Μ3.

Η μετατροπή του όγκου από Board Foot("Μετρικό πόδι") : BF (MBF=1000 BF) σε Μ3, γίνεται σχεδόν από όλους τους εξαγωγείς Αμερικάνικης ξυλείας, αλλά γίνεται βάση συντελεστή μετατροπής και δεν είναι ταυτόχρονη μέτρηση και σε μετρικό σύστημα κατά την ογκομέτρηση του ξύλου.

Δύο είναι τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν διαφορές:

 • Η μέτρηση του όγκου πριν την ξήρανση
 • Ο τρόπος μέτρησης του πλάτους των τεμαχίων σε ίντσες.

 Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τον λεγόμενο όγκο Gross Tally, που σημαίνει ότι το ξύλο ογκομετρήθηκε πριν την ξήρανση του και τιμολογείτε με την τιμή πώλησης πριν την ξήρανση.

Κατά τους κανονισμούς του NHLA ( National Hardwood Lumber

Assosiation) που ακολουθούν όλοι οι εξαγωγείς αμερικάνικης σκληρής ξυλείας η διαφορά αυτή είναι περίπου 7%.

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να πουλήσει στην πραγματική

ποσότητα που μετράει και πουλάει πρέπει να προσθέσει ένα 7% στην

GROSS TALLY τιμή που αγόρασε και μετά να προσθέσει το οποιοδήποτε κέρδος επιθυμεί.

Διαφορές μπορούν να προκύψουν και πάλι. Ένας λόγος είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει σε ποια χρονική στιγμή έγινε η μέτρηση του υγρού όγκου, πριν μπει στο ξηραντήριο. 

Στην δεύτερη περίπτωση, στον τρόπο μέτρησης του πλάτους των τεμαχίων, οι κατασκευαστές με βάση τον κανόνα της μισής ίντσας. Όσα τεμάχια είναι πχ 5" και λιγότερο από μισή ίντσα μετρούνται για 5",αν είναι 5" και πάνω από το μισό μετρούνται για 6", ενώ όσα είναι ακριβώς πχ 5" μετρούνται εναλλακτικά σαν 5" και σαν 6". Αυτή η πρακτική έχει να κάνει με την χρήση του "Μέτρου επιφανείας" (SM) (Surface measure)

SF είναι το εμβαδόν μιας σανίδας (πλάτος σε in) x (μήκος σε ft) /12. Το αποτέλεσμα που προκύπτει ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΤΑΙ στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. πχ 6"1/2 x 8' = 4 1/3 =4SM. Αν το τεμάχιο αυτό είναι ~50 mm, τότε πολλαπλασιάζουμε επί 2" και έχουμε 8 BF όγκο.

Μια γρήγορη εκτίμηση για τον όγκο ενός δέματος είναι να μετρήσουμε το πλάτος σε in μείον τα κενά από τις σανίδες Χ το μήκος σε πόδια να διαιρέσουμε δια 12 Χ τον αριθμό των στρώσεων.

Οι κανόνες που εφαρμόζει το NHLA έχει αποδειχθεί ότι γενικά δεν δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα κατά την πώληση. Πρέπει να γίνει σοβαρός τυχαίος συνδυασμός για έχουμε σοβαρή διαφορά από την μετατροπή από BF σε Μ3.

Μια σοβαρή αντιμετώπιση θα ήταν να αγοράζει κάποιος με τιμή NET TALLY, δηλαδή με βάση τον όγκο που "βγήκε" το ξύλο από το ξηραντήριο και χρησιμοποιώντας ακριβώς την μέτρηση του κατασκευαστή σε Μ3.

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ

Στον σύνδεσμο του AHEC, υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις ποιότητες στην Αμερικάνικη σκληρή ξυλεία. Εδώ αναφέρουμε μόνο ένα βασικό θέμα που παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στη Λευκή δρυ.

Στην Ελλάδα ζητείται πολλές φορές η λευκή δρυς σε ποιότητα PRIME αντί του FAS/1F. Στους κανονισμούς του NHLA δεν υπάρχει τέτοια ποιότητα, όπως και για την COMSEL.

Η ποιότητα FAS/1F (FAS ONE FACE) σημαίνει ότι η μία πλευρά είναι FAS (FIRST AND SECONDS) (τουλάχιστον 83% καθαρή επιφάνεια) και πίσω πλευρά #1 COMMON (περίπου 66% καθαρή επιφάνεια).

Θυμίζουμε ότι στην FAS ποιότητα οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι κάτω 6" πλάτος και 8' μήκος. Είναι δυνατόν όμως να έχουν λειψάδα.

Η PRIME ποιότητα είναι μια εμπορική συμφωνία μεταξύ παραγωγού και αγοραστή με την οποία συμφωνείται να δοθεί FAS/1F ποιότητα με την παραχώρηση να μπουν και τεμάχια πλάτους 4" και 5" και μήκους 6' και 7' μέχρι το 25% της συνολικής ποσότητας, αλλά να υπάρχει πολύ λίγη λειψάδα στην συνολική ποσότητα.
Στην πράξη ένα 10% μπαίνει σε 6-7' μήκος και σχεδόν καθόλου 4" πλάτος.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 • 1"Χ6" (πάχος 1" φάρδος 6" )ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ ΤΑΒΛΑΚΙ με το χαρακτηριστικό &W (wider=φαρδύτερο) (1x6w) σημαίνει ότι το μικρότερο πλάτος είναι 6-6,5" (λόγω του κανόνα της στρογγυλοποίησης) Μπορεί να αναφέρεται και σαν 4/4.
 • 2"X6" ΑΝΙΣΟΦΑΡΔΟ 5ΑΡΙ ΜΑΔΕΡΙ και με το χαρακτηριστικό & wider (& W) ομοίως με το ταβλάκι. Μπορεί να αναφέρεται και σαν 8/4
 • 1"Χ 9" SORTED, σημαίνει ισόφαρδο 9" ταβλάκι και πουλιέται μόνο με ΝΕΤ τιμή , μια και πρόκειται για φρίζα παρκέτου. 
 • 2"x 6" & W RIFT σημαίνει 5αρι 6" και φαρδύτερο, ΙΣΟΒΕΝΟ, χωρίς χρυσαλλίδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
 • 2"X6" &W RQ σημαίνει ότι το 5αρι είναι rift & quarter , κοπή που δίνει ισόβενο με χρυσαλλίδα.
 • 3"X 6" είναι το 8αρι αναφέρεται και σαν 12/4.

Ο συμβολισμός με κλάσμα 4/4 ,8/4, 12/4 το πηλίκο του οποίου δίνει το ακριβές πάχος σε ίντσες 1" , 2", 3" ...οπού το γινόμενο επί 25,4 mm δίνει το πάχος σε χιλιοστά.
Συνήθως είναι πρακτική το 4/4 να εννοείται ότι είναι είναι ίδιο με το 1"x 6" & wider, το 8/4 το ίδιο με 2" x 6" & wider κ.λ.π. Στην πράξη όμως περιλαμβάνονται ποσότητες πολύ μικρές στα φορτία και κάτω από τις 6"
η λέξη SHORTS αναφέρεται στα "κοντά" δηλαδή στα 6' ~1,80μ.

Γενικά όλοι οι υπόλοιποι συμβολισμοί είναι συνδυασμοί αυτών.

American hardwoods

GENERAL

American hardwoods are of high quality timber suitable for many applications such as furniture, joinery and construction both indoors and outdoors.

Detailed information can be found on the website of American Hardwood

Export Council .On same website can be found and information about the species, grades, and how rating grades.

AMERICAN HARD WOOD PRODUCTS

There are a lot, but here we will mention the highlights and those used primarily in Greece. ( Greek names are with greek letters are written first and then Greek names with English letters. At the end are the english names of the spiecies.

 • Λευκή δρυς/Lefki Drys/ White oak
 • Κόκκινη δρυς/ Kokkini drys/ Red oak
 • Κερασιά/Kerasia / Cherry
 • Δεσποτάκι/Despotaki/ Ash
 • Λεύκα/Lefka/ Poplar
 • Σφένδαμος/ Sfendamos / Maple

MEASUREMENTS AND SYMBOLS

A BF is a "metric foot" that is the product of 1 "(Thickness) x 1" (Width) X 1 "(Length).


On Ahec website, some discusses how to measure American hardwood and numerical examples are taken from there.
The use of the imperial system in countries which use metric (Μετρικό) such as Greece creates problems when conversions are not correct.

 

KEY CHANGES

 • Inch (1 ") or (1 in) is 25, 4 mm
 • 1 foot (1 ') or (1 ft) is 30, 5 cm
 • 1 MBF is 1000 BF is 2.36 M3
 • 1m3 is 424 BF

One mistake is to measure the actual volume of delivered timber and finds that differs significantly to that has been charged.

Generally the import of American hardwood is in $ / MBF (Mega Board Feet) and sold in € / M3. The conversion of the volume of Board Foot ("Metric foot"): BF (MBF = 1000 BF) in M3 is almost all American timber importers, but is based on the conversion rate and not simultaneous measurement and metric system during the volume measurement of the timber.

There are two main problems arise differences:

 • The measurement of the volume before drying
 • The way of measuring the widths of the pieces in inches.

In the first case we have the so-called volume Gross Tally, which means that the wood was titrated before drying and the invoice price before drying. At regulations NHLA (National Hardwood Lumber Association) following all exporters of American hardwoods, the difference is about 7%.

This means that if someone wants to sell the actual quantity that counts and sells one must add 7% to the GROSS TALLY price that purchased and then add any profit desires.

Differences can arise again. One reason is that no one knows at what time of measurement of wet volume before was entering the dryer.

In the second case, the measure of the width of the pieces, the manufacturers based on the rule of half an inch. Find pieces are loaded 5 "and less than half an inch measured for 5", about 5 "and over half a meter to 6", while those that are just loaded 5 "measured alternatively as 5 'and like 6." This practice has to do with the use of "surface measure" (SM) (Surface measure).

SF is the area of a board (width in) x (length in ft) / 12. The result goes to the nearest whole number. e.g. 6 "1/2 x 8 '= 4 1/3 = 4SM. If the fragment is ~ 50 mm, then multiply by 2" and we have 8 BF volume.
A quick estimate of the volume of a package is to measure the width minus the gaps in the boards X length in feet divided by 12 x the number of layers

The rules apply NHLA has shown that generally do not pose a big problem during the sale. Must be serious about random combination have serious difference by the conversion from BF in M3.

A serious approach would be to buy one with a price NET TALLY, based on the volume "came out» from drying and using the exact measurement of the manufacturer in M3.

QUALITIES

The link of AHEC, no detailed information about the qualities of the American hardwoods. Here, we mention only a key issue that

occurs predominantly in White Oak.

FAS/1F.

In Hellenic Hardwoods market many times asked the white oak in quality instead of PRIME

The regulations of the NHLA no mention

such quality.

The quality FAS/1F (FAS ONE FACE) means that one side is FAS (FIRST AND SECONDS) (at least 83% pure surface) and back # 1 COMMON (about 66% pure surface).

Recall that in FAS quality dimensions can not be less than 6 "wide and 8 'long. It may nevertheless have wane.

The PRIME quality is a trade agreement between the manufacturer and buyer agreeing to give FAS/1F quality with concession some pieces come in  4 "and 5" width and 6 'and 7' long up to 25% of the total shipmment, but with the demand to be very little wane in total back face of the 1F

In practice buyers get 10% in 6-7 'long and barely 4 " and 5" wide.

SYMBOLS OF LISTS

 • 1 "x6" (thickness 1 "width 6") in Greek:"AnisofardoTavlaki" with characteristic & W (wider = wider) (1x6w) means that the smallest width is 6 to 6.5 "(because of the rule of rounding) can be referred to as 4/4.
 • 2 "X6" "Anisofardo 5-ari or maderi", and the characteristic & wider (& W) similarly to Tavlaki. May be referred to as 8/4
 • 1 "x 9" SORTED, (Isofardo) means sorted all 9 " tavlaki and sold only NET value, and a case friza for parquetry.
 • 2 "x 6" & W RIFT means 5ari 6 "and wider, Grain, without chrysalis.
 • 2 "X6" & W RQ means that the 5ari are rift & quarter, cutting gives
  Grain with
  chrysalis.
 • 3 "X 6" are referred to as 8ari 12/4.

The notation with fraction 4/4, 8/4, 12/4 the quotient of which gives the exact thickness in inches 1 ", 2", 3 "where the product on 25,4 mm gives the thickness in mm.

Usually the practice is 4/4 to be understood that it is identical to the 1 "x 6" & wider, the 8/4 the same as 2 "x 6" & wider etc. In practice, however, contained very small amounts of the loads and under 6 "
SHORTS the word refers to "short" ie 6 '~ 1.80 m
Generally all other symbols are combinations thereof.

google.com, pub-0235853511075281, DIRECT, f08c47fec0942fa0