ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ OSB

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.

 

Τιμές άνευ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ.

 

ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ σε mm 2440Χ1220

OSB 2 

09ΜΜ: 415 €/Μ3

11ΜΜ: 405 €/Μ3

15/18ΜΜ: 395 €/Μ3

 

OSB 3

09ΜΜ:      435 €/Μ3

11ΜΜ:      425 €/Μ3

15/18ΜΜ:  415 €/Μ3

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμα. Εκτίμηση όγκου 2,0 ως 3,0 Μ3.

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?