Το ξύλο

Το Ξύλο ως Υλικό

Οι βασικές παράμετροι που διαφοροποιούν το ξύλο ως δομικό υλικό σε σχέση με τα υπόλοιπα δομικά υλικά είτε φυσικά είτε τεχνητά είναι:

Α. Ανανεώσιμο υλικό.

Β. Το επιτόκιο της ανανέωσης του είναι πολύ μικρό.

 

 

Γ. Είναι συμπαραραγώμενο προϊόν από το δάσος μαζί με άλλα πολύ πιο σημαντικά προϊόντα όπως : η παραγωγή οξυγόνου, η απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, η συγκράτηση του εδάφους, η μείωση της επιφανειακής απορροής του νερού και την δημιουργία υπόγειων αποθέματων, συμβάλοντας στον κύκλο του νερού.

 

Κύκλος νερούΚύκλος νερού

 

Δ. Βασική αρχή που πηγάζει από την παραπάνω θεώρηση είναι ότι αυτή ή     «δασική μηχανή» παραγωγής αυτού το προϊόντος δεν ανήκει στις σημερινές γενιές, αλλά στις επόμενες. Αυτή η αρχή είναι ανεξάρτητη από το νομικό καθεστώς ιδιοκτησίας του δάσους.

 

Ε. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο υλικό με έννοια ότι δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να παράγουμε το ίδιο το υλικό .Μπορούμε να παράγουμε άλλα υλικά αλλά όχι ίδιας δομής με το ξύλο.

 

Τα παραπάνω μεταφράζονται ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιείται πάντα από τον άνθρωπο, ο άνθρωπός όμως δεν θα το βρίσκει πάντα στις ποσότητες που το χρειάζεται, πιο απλά η αγορά θα ρυθμίζεται πάντα από την πρωταρχική πηγή: το δάσος.


Βιομηχανική Ξυλεία

Είναι ξυλεία που έχουμε αλλοιώσει την δομή του ξύλου με την έννοια που φυσικά αυτό υπάρχει.

Με βιομηχανικές διεργασίες δημιουργούμε μία νέα δομή. Πρόκειται για προϊόντα ξύλου που στην Ελλάδα άρχισαν έντονα να χρησιμοποιούνται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται:

Ξυλόφυλλα

 Ξυλόφυλο για Κόντρα πλακεΞυλόφυλο για Κόντρα πλακε

Κόντρα Πλακέ ή Αντικολλητά

Ξυλόφυλλα – (Plywood)

 

Πηχοσανίδες-Plaquages

 ΠηχοσανίδεςΠηχοσανίδες

Αντικολλητά-(Blockboards)

 

Σύνθετη ξυλεία: (Glue laminated: Duolams,Triolams,Multilams, Crosslaminted)

 Σήμα της ΒΑΛΚΑΝΕΞΠΟΡΤ οταν ήταν Βιομηχανία ΞύλουΣήμα της ΒΑΛΚΑΝΕΞΠΟΡΤ οταν ήταν Βιομηχανία Ξύλου

 

Μοριοσανίδες-Chipboard το γνωστό νοβοπάν (Novopan®) που αποτελούσε κατοχυρωμένο σήμα της ΒΑΛΚΑΝΕΞΠΟΡΤ ΑΕ για την Ελλάδα.

 Φύλλα ΜοριοσανίδαςΦύλλα Μοριοσανίδας

 

Ινοσανίδες:Υψηλής (HDF:High Density Fiberboard), Mέσης (MDF: Medium Density Fiberboard), και Xαμηλής (LDF:Low Density Fiberboard). Είδος το LDF είναι και τα Insulite.

 

Φλοισανίδες-(OSB: Oriented Strand board).

 Φύλλα OSBΦύλλα OSB

Hardboards: Συμπιεσμένος ξυλοπολτός με πάχος φύλλων μέχρι 5mm.

 

Επενδεδυμένα
Από τα παραπάνω τα MDF, τα Plaquages, τα Κόντρα πλακέ, τα Νοβοπάν και τα Hardboards μπορούν να επενδυθούν με διακοσμητικό ξυλόφυλλο ως «επικάλυμμα» (εξού και η λέξη «καπλαμάς»).
Αφού επενδυθούν αυτές οι επιφάνειες (panels), ονομάζονται όλα μαζί επενδεδυμένα. Επενδεδυμένο Κ/Π, Πλακάζ, MDF,Νοβοπάν.

 Επενδεδυμένο MDFΕπενδεδυμένο MDF

Μελαμίνες
Ειδικά αν αντί για καπλαμά τα MDF και τα Νοβοπάν επενδυθούν με πλαστικό μελαμινικό φιλμ Λευκό ή απομιμήσεων ξύλου ή γενικά έγχρωμό είναι το γνωστό υλικό ή Μελαμίνη.
Με τον όρο μελαμίνη έχει επικρατήσει να εννοούμε το Νοβοπάν με φιλμ, ενώ όταν πρόκειται για MDF προσδιορίζεται ότι είναι MDF Μελαμίνη.

 Φύλλο Μελαμίνης με φιλμ απομίμησης ξύλουΦύλλο Μελαμίνης με φιλμ απομίμησης ξύλου

Χαρτοσμαλτίνες
Ειδικά αν το Hardboard επενδυθεί με Μελαμινικό φιλμ ή βαφτεί με χρώμα το χαρακτηρίζουμε ως Χαρτοσμαλτίνη.Με το ίδιο όρο χαρακτηρίζονται όμως και τα λεπτά MDF 2-3-4mm με φιλμ ή βαμμένα.

 

 

 

Τεχνική Ξυλεία

Είναι ξυλεία που δεν αλλοιώνεται η δομή της και διαχωρίζεται στην Ελληνική αγορά με βάση την κυρίως την προέλευση της.

Έτσι για παράδειγμα όταν μιλάμε για σκληρή ξυλεία εννοούμε την Σκληρή Ξυλεία Β. Αμερικής και Ευρώπης αν και Σκληρή Ξυλεία είναι και πολλά είδη Τροπικής Ξυλείας

 

Μαλακή Ξυλεία

ΕΡΥΘΡΑ: (ΠΕΥΚΑ διαφόρων προελεύσεων συνήθως Σκανδιναβίας-Ρωσίας)

Φορτίο με Ξυλεία ΠεύκηςΦορτίο με Ξυλεία Πεύκης

 

ΛΕΥΚΗ ( Έλατα διαφόρων προελεύσεων και ερυθρελάτη)

ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Oregon ,Pitch Pine Eliottis)

 Oregon Pine VGOregon Pine VG

Σκληρή Ξυλεία
B. ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Λευκή δρυς, Κόκκινη δρυς, Poplar, Κελεμπέκι, Δεσποτάκι, Σκλήθρο κ.α)

 Αμερικάνικη ΚαρυδιάΑμερικάνικη Καρυδιά

 

 

ΕΥΡΩΠΗΣ ( Τα αντίστοιχα είδη ευρωπαϊκής προέλευσης και Οξιά, Καστανιά Φλαμούρι)

Hellenic Beech TimberHellenic Beech Timber

 

Τροπική Ξυλεία
ΑΦΡΙΚΗΣ ( Iroko,Niagon, Bete, Merbau,Koto,Aniegre Okoume, Ayous Okan,Izombe Azombe Tally κ.α)
ΑΣΙΑΣ (Teak,Tiama, Meranti, Yellow Ballau, Bangirai)
Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Ipe, Massaratuba, Itaumba Virolla.

Κορμοί OkoumeΚορμοί Okoume

 

The Wood as material
The main parameters that distinguish wood as a building material in relation to the other building materials either natural o industrial are:

A. Wood is a renewable material.

 

B. The low interest rate of this renewal.

 

 

C.  Wood it's a co-produced forest product together with other more important products such as the oxygen production, the absorption of carbon dioxide, containment of soil (reduce surface water drainage) and creation of underground water reserves, contributing to water cycle.

 

D. The basic principle which stems from the above consideration is that this "forest machine"  does not belong to the present generation but to the next. This principle is independent of the legal ownership of the forests.

 Κύκλος δάσουςΚύκλος δάσους


E. It can be replaced by other material in a sense that we cannot otherwise produce the same material .We can produce other materials but not same structure as wood. 


That means this material will always be used by man, but the man will not always find in the needed quantities. Simply, the market will always be governed by the primary source: the forest.

 

Industrial wood
Ιs a wood product family where we alter the structure of the wood. In industrial processes we create a new structure. These wood products in Greece began strongly to be used after the W.W II. In this category are classified:

 

Veneers (Rotary and Decorative).

 

Plywood’s as cross laminated rotary veneers.

Κόντρα ΠλακέΚόντρα Πλακέ

 

Blockboards.

 Plaquage packPlaquage pack

 

Chipboards

Παραγωγή ΜελαμίνηςΠαραγωγή Μελαμίνης

 

Fiberboards High (HDF: High Density Fiberboard), Middle (MDF: Medium Density Fiberboard), and Low (LDF: Low Density Fiberboard)

 Φύλλα MDFΦύλλα MDF

Oriented Strand board (OSB)

 

Hardboards: Compressed wood pulp sheets with thickness up to 5mm.

 Φύλλα HardboardΦύλλα Hardboard

Veneered Panels
From the above the MDF, the Plaquages, the Plywood, Chipboard and the Hardboards may be coated with decorative veneer.
Having covered these panels with decorative veneer, we call them Veneered Panels. Veneered Plywood, MDF, and Chipboard e.g.

Melamine
Especially if instead of decorative veneer on MDF and Chipboard put melamine film White or colored is generally known material as Melamine.
By melamine has prevailed to mean the chipboard with film, and when the core panel is MDF it is determined that it is MDF Melamine. A common term for Melamine is MFC (Melamine faced chipboard.

 

Thin painted HDF or Hardboard
Especially if Hardboard coated with melamine film or painted with color Hellenic wood market characterize them as "Hartosmaltini". 

 ΧαρτοσμαλτίνηΧαρτοσμαλτίνη

 

Real wood

Is timber does not affect the wood structure. The categories in the Hellenic market based on mainly from the origin.

So for example when we talking about hardwoods we mean the North American and European although hardwood are many kinds of Tropical Timber

 

Softwood
RED: (PINES different origins usually from Scandinavia and Russia)

 Πεύκο ΦιλανδίαςΠεύκο Φιλανδίας

WHITE: (Various origins of Fir and spruce)

Λευκή Ξυλεία Ελάτη Αυστρίας ΞηραντηρίουΛευκή Ξυλεία Ελάτη Αυστρίας Ξηραντηρίου


American Softwoods (Oregon, Pitch Pine Eliottis)

 

Pitch PinePitch Pine
Hardwood
North American Hardwoods (White Oak, Red Oak, Poplar, Maple, Ash, alder etc.)

Αμερικάνικη Λευκή ΔρύςΑμερικάνικη Λευκή Δρύς

 

European (The corresponding same species of European origin and Beech, Chestnut e.g.)

Hellenic Chestnut 25x100 4Face ClearHellenic Chestnut 25x100 4Face Clear

 

 

Tropical
African (Iroko, Niagon, Bete, Merbau, Koto, Aniegre Okoume, Ayous Okan, Izombe Azombe Tally etc.)
Asian (Teak, Tiama, Meranti, Yellow Ballau, Bangirai)
South American: Ipe, Massaratuba, Itaumba Virolla

 Deck IpeDeck Ipe

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?