ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΠΕΥΚΗΣ

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ -ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ

 

Πάχος Χ Πλάτος σε mm

 

12,5 X  90 :     8,40 €/Μ2

14    Χ 140:     8,96 €/Μ2

15    Χ   90:     9,80 €/Μ2

 

 

 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ - ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ 21Χ90: 13,80 €/Μ2

 

ΤΑΒΑΝΟΠΑΤΩΜΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ 21Χ140: 14,30 €/Μ2

 

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα δέμα. Εκτίμηση 150-200Μ2

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?