ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΠΕΥΚΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ 

Πάχος Χ Πλάτος σε mm

13    X  90 :     13,40 €/Μ2

14    Χ 140:     14,96 €/Μ2

15    Χ   90:     12,80 €/Μ2

ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ - ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ 21Χ90: 19,80 €/Μ2

ΤΑΒΑΝΟΠΑΤΩΜΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ 21Χ140: 23,30 €/Μ2

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα δέμα. Εκτίμηση 150-200Μ2

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης

τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.