Ιστορία

Ιστορικά στοιχεία για το ξύλο στην Ελλάδα:

Αναφέρουμε τα ιστορικά στοιχεία για το ξύλο στην αρχαία Ελλάδα σε μία εμπορική σελίδα όπως αυτή της Λευκή Πύλης γιατί όλα σχεδόν τα στοιχεία για την χρήση την επεξεργασία  την τυποποίηση  και  την τιμολόγηση της ξυλείας που ισχύουν σήμερα έχουν σχεδόν απαράλλακτα τις ρίζες τους στην Αρχαία Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά της ξυλείας:

Από τα πρώτα χρόνια της Ιστορίας οι Έλληνες  χρησιμοποιούσαν το ξύλο στις κατασκευές τους.

Βασικά χαρακτηριστικά που ξεχώριζαν από τότε για την Οικοδομική-Τεχνική ξυλεία ήταν

 • Αντίσταση στη φθορά και τον χρόνο
 • Σκληρότητα
 • Αντίσταση στην Κάμψη
 • Υγροσκοπικότητα.

Προέλευση της Ξυλείας στον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο και χρήση της:

 1. Μακεδονική Ξυλεία: Υψηλής ποιότητα ευθυτενής ξυλεία για ναυπήγηση.
 2. Ποντιακή
 3. Περιοχής ποταμού Αδρανού ( Ρύνδακας) στην Δυτική Μικρά Ασία.
 4. Αινινιακή Ξυλεία ( Φθιώτιδας)
 5. Παρνασσιακή και Ευβοϊκή: Από τις χειρότερες ποιότητες γιατί είχε ρόζους και σάπιζε εύκολα.
 6. Κορσική
 7. Λιβύη
 8. Αίγυπτος
 9. Αιθιοπία
 10. Ινδίες

 

Η Ελλάδα σήμερα είναι άκρως εισαγωγική χώρα στην ξυλεία. Στα αρχαία χρόνια πολλές περιοχές του τότε Ελληνικού κόσμου ήταν εξαγωγικές:

Κόρινθος, Σικυώνα ( Κιάτο),  Αρκαδία, Κρήτη, Κάρπαθος, Μίλητος, Συρία, Κύρνος ( Κορσική).

Κύρια Είδη ξυλείας στην Αρχαία Ελλάδα και χρήσεις:

ΔΡΥΣ: Ξυλοδεσιές, στύλοι, ναυπηγική και Στέγες.

ΑΡΕΙΑ: Στρόφιγγες θυρών

ΚΡΑΝΕΙΑ: Εμπόλια κιόνων , καβίλιες , θυρώματα.

ΣΥΚΙΑ και ΑΓΡΙΟΣΥΚΙΑ: Μόνο για όρθιες δικούς και ποτέ για οριζόντιες.

ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ: Άσηπτο ξύλο για ανάλογες χρήσεις.

ΦΛΑΜΟΥΡΙ: Θύρες και οροφές.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ: Στέγες και η  ΘΥΙΑ είδος εύοσμου κυπαρισσιού είδος πολυτελούς ξύλου για θύρες και οροφές.

ΑΡΚΕΥΘΟΣ ( Αγριοκυπαρισσι):  Άσηπτο ξύλο για ανάλογες κατασκευές.

ΚΕΔΡΟΣ Λιβάνου ή Κρήτης:  Μεγάλες διαστάσεις και ισχυρό στην αντοχή για οροφές, πατώματα, στέγες, σκάλες.

ΠΕΥΚΗ: Οροφές, πατώματα, στέγες , ναυπηγική. Ξυλεία που μπορούσε να κολληθεί.

ΕΛΑΤΗ: Οροφές , πατώματα στέγες. Ξύλο που εύκολα προσβαλλόταν από σαράκι.

ΦΤΕΛΙΑ: Εργαλεία, χειρολαβές, τροχαλίες,τροχοί, φατνώματα ορόφων.

ΠΥΞΟΣ: Κατρακύλια, οροφές, στροφεία θυρών. Ξύλο για άσηπτη χρήση.

ΚΑΡΥΔΙΑ: Μακριά τεμάχια. Υποστυλώματα υπόγεια, σανιδώματα. Η υπόγεια χρήση γινόταν επίσης γιατί το ξύλο της καρυδιάς όταν αρχίζει να σπάει αυτό γίνετε με κρότο οπότε υπήρχε χρόνος προειδοποίησης ατυχημάτων.

ΟΞΥΑ:  Ξύλο που βελτιώνετε λόγω υγρασίας και άσηπτο.  Χρήση υποστηριγμάτων.

ΕΛΙΑ: Χρήση επειδή δεν προσβάλετε από το σαράκι. Ξυλοδεσιές και χρήση σε όρθιους δοκούς μόνο.

ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ: Ξυλολαβές, θύρες, χάρακες.

ΜΙΛΟΣ: Ήταν η μελάνη της Αρκαδίας και η Ξανθή της Κρήτης. Επενδύσεις  και καπλαμάδες.

ΑΚΑΚΙΑ: Εισαγόμενη από την Αίγυπτο. Μεγάλα μήκη αν των 12 πήχεων. Άσηπτο ξύλο.

ΛΩΤΟΣ: Από την Λιβύη. Μελανό χρώμα για καπλαμάδες

ΕΒΕΝΟΣ: Ινδίες και Αιθιοπία. Βαρύ μαύρο χρώματος ξύλο για πολυτελείς και ακριβές κατοικίες.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Αν και τα συστήματα μέτρησης διέφεραν από πόλη σε πόλη, για το μήκος είχαμε το ΠΟΔΙ τον ΔΑΚΤΥΛΟ και τον ΠΗΧΥ:

16 ΔΑΚΤΥΛΟΙ = 1 ΠΟΔΙ.  24 ΔΑΚΤΥΛΟΙ= 1 ΠΗΧΥΣ = 1 ½  ΠΟΔΙ

1 ΠΟΔΙ = 0,3083 m ( 0,303m)  είναι σο σημερινό Αγγλοσαξονικό σύστημα.

1 ΔΑΚΤΥΛΟΣ= 0,0193 m

Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

 1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ: Αποφλοιωμένος κορμός.
 2. ΣΧΙΣΤΑ: Πριστά ή πελεκητά ή πριστοπελεκητά.

 

 1. Τετράτομα (2) –Τρίτομα( 3) – Ημίτονα (2)  Αναλόγως πλευρών πελεκητών ή πριστών:
 2. ΠΑΡΑΤΟΜΑ: Αν είχαν πατούρα (κινησιά)
 3. ΕΝΗΛΑΤΑ: Τα ξύλα που είχαν συναρμοστεί με κινησιά-πατούρα.
 4. ΜΟΝΟΒΟΛΑ-ΔΙΒΟΛΑ:  Ξύλα αποτελούμενα από ένα ή δύο τεμάχια.
 5. ΤΟΜΟΙ : Γενικά τα τμήματα του ξύλου.

 

Γενικά τυποποίηση από άποψης κατασκευών ήταν οι σανίδες και οι δοκοί. Ειδικοί δοκοί μπορεί να είχαν συγκεκριμένα ονόματα: περιστύλια, Κερκιδαία δοκός , Κορυφαία .( οι σημερινοί κορφιάδες)

Ζ. ΤΙΜΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Οι τιμές εξαρτώταν από το είδος και την προέλευση. Ένα ξύλο κέδρου ήταν 6 φορές πιο ακριβό από αυτό της φτελιάς

Ένα ξύλο κέδρου 3Χ6 Δάκτυλα στα 12 πόδια ή δηλαδή  mm : 122,6 X 61 – 3,927m μήκος στοίχιζε 70 δραχμές. Δηλαδή 2320 αρχαίες δραχμές το Μ3.

Ένα κορμός κυπαρισσιού για κανονική στέγη έφτανε τις 50 δραχμές.

ΠΗΓΕΣ:Τα περισσότερα στοιχεία που αναφέρθηκαν  εδώ περιληπτικά προέρχονται από την ιστοσελίδα www.hellinon.net  από εργασία της κας: Λαδά Νικολέτας και  με την επίβλεψη του Δρ. Κακαρά Ιωάννη.

  

 

 

 

Historical data for timber in Greece:

We are mention the historical data for timber in Greece in a commercial website as Whitegate's is because almost  all data that are in use for  the standardization process and the pricing of timber in nowdays  have almost invariably rooted in Ancient Greece.

Characteristics of timber:

From the first years of history the Greeks used the wood in their constructions.

Key characteristics that distinguish timber as a building matterial it was:

• Resistance to wear and time

• Hardness

• Resistance to Bending

• Hygroscopicity.

 

 

 

 

Origin of Timber in the Ancient Hellenic world and use:

1. Macedonian Timber: High quality timber only for upright beams and excelent timber for shipbuilding.

2. Pondos area in Black sea. 

3. River area of Ryndakas  in western Asia Minor.

4. Aininiaki Timber (Region of Fthiotida in Sterea)

5. Parnassiaki and Evoiki: From worst qualities because he had knots and rot easily.

6. Kyrnos island ( Is the Greek name of Corsica)

7. Libyan

8. Egyptian

9. Ethiopian

10. Indian

Greece today is one of an extremely importing countries  in timber. But in ancient times a lot of Greek cities are exporting to the world:

Corinth, Sicyon (Kiato), Arcadia, Crete, Karpathos, Miletus, Syria Kyrnos (Corsica).

Main Timber species in Ancient Greece and uses:

Drys (oak): wooden frames, poles, roofs and shipbuilding.

Aria: Taps doors

KRANEA: Ebola columns, dowels, doorframes.

Fig and wild fig: Only on standing and never as orizontal beams.

SYKAMINOS: aseptic timber for such uses.

Filyra:(Linden): Doors and ceilings.

Kyparissi: (Cypress):Roofs and a kind of cypress caled  "THYIA" which is an aromatic timber for luxury cypress wood doors and ceilings.

ARKEFTHOS (juniper): aseptic timber for structures in wet enviroment.

Kedros (Cedar) from Lebanon or Crete: Great size and strong resistance for roofs, floors, roofs, stairs.

Pefko:(Pine): Ceilings, floors, roofs, shipbuilding. Wood could be stuck.

Elato:(Spruce): Ceilings, floors, roofs. Wood easily offended by woodworm.

FTELIA: Tools, handles, pulleys, wheels, floor panels.

PYXOS: plummet, ceilings, doors rotors. Wood for sterile use.

Karydia (walnut): Long pieces. Columns underground planks. The ground was also used because the walnut wood begins to crack when it is done with bang so there was warning time accidents.

Oxia:(Beech): Wood that is enhanced by moisture and sterile. Use brackets.

Elia (Olive): Use no contest because of the blight. Wooden frames and beams standing use only.

Despotaki or melio (Ash):  doors, rulers.

MILOS: It was the black of Arcadia and the blonde in Crete. For wood profiles and veneers.

Acacia: Imported from Egypt. Use when they need high lengths of 12 Feet and up. Sterile timber.

LOTUS: From Libya. Black color veneer

Evenos (Ebony): India and Ethiopia. Heavy black wood color for luxurious and expensive homes.

Hellenic measurment system.

Although measurement systems vary from city to city, the units for length measurements was : Podi (Foot), Dactyl (finger) , Pichis (Forarm)

16 Dactyl= 1 Podi

24 Dactyl (fingers)  = 1 ½ Pichis

1 Podi = 0,3083 m (0,303 m is the current Imperial system).

DAKTYL 1 = 0,0193 m

 

Hellenic Timber Standarization

1. Strogila: debarkedround logs.

2. Schista: prisms or carved or trava form.

3. Tetratoma (4 sides )-tritoma (3 sides) - himitona (2 sides), Depending the processed sides by saw or by axe.

4. Paratoma: with tracing movements

5. Enilata: The woods were mounted with drive-flange.

6. Monovola or divola: Wood piece that consisting one or two pieces.

7. Tomoi: general parts of the wood.

 

General formulation in terms of construction was the planks and beams. Special beams may have specific names: Peristylia (cloisters), Kerkidaia (Central) beam, Koryfea (top Beam).

WOOD PRICES IN ANCIENT GREECE

Prices depended on the type and origin. A cedar tree was 6 times more expensive than the elm

A cedar 3X6 fingers at 12 feet or ie mm: 122,6 X 61 - 3,927 m long would cost 70 drachmas. That in ancient drachmas 2320 per M3.

A cypress log for normal roof was about 50 drachmas.

SOURCES: Most isues mentioned here briefly are from scientific work of Ms Lada Nicoleta under supervision of Dr. Ioannis Kakaras and is published on the website: www.hellinon.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?