Λευκή δρυς φύλλωμα
Λευκή δρυς


Quercus alba, ΛΕΥΚΗ ΔΡΥΣ , white oak

Η Λευκή δρυς, όπως η κόκκινη δρυς, μεγαλώνει σε γενικές γραμμές στο ανατολικό ήμισυ των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι παραγόμενες ποσότητες είναι αρκετά μικρότερες από την κόκκινη δρυ. Οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης παρατηρούνται στις δυτικές πλαγιές των Απαλλάχιων ορέων, στην πεδιάδα του Οχάϊο και την κεντρική πεδιάδα του Μισσισιπή.

Η Λευκή δρυς είναι ένα δαχτυλιώδες πορώδες είδος με χαρακτηριστική έντονη υφή των νερών του ξύλου και ακτίνες που είναι πιο έντονες από την Κόκκινη δρυ. Το εγκάρδιο είναι ανοιχτό φωτεινό ως μέτρια μαυρισμένο. Το σομφό έχει ελαφρές αντιθέσεις κρεμ-λευκού.

Αυξάνεται βραδύτερα από την κόκκινη δρυ και η ξυλεία της δεν έχει τους έντονους κόκκους της κόκκινης. Οι πόροι του εγκαρδίου είναι αδιαπέραστοι από τα υγρά για αυτό χρησιμοποιείται και στην βαρελοποιία

ΛΕΥΚΗ ΔΡΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PRIME

Λευκή δρύς ποιότητα Prime

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΕΥΚΗ ΔΡΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ COMSEL
Λευκή δρυς ποιότητα Comsel

 

 

 

 

 

 

White Oak Benchmark

Ειδικό βάρος: 0,68 (12% M.C.)
Μέσο Βάρος: 769 kg / m 3 (12% M.C.)
Μέση Ογκομετρική Συρρίκνωση: 12,6% (χλωρό σε 6% MC)
Μέτρο ελαστικότητας: 12.273 MPa Σκληρότητα: 6049 N
* Οι τιμές για Quercus alba

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?