ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 100% ΣΗΜΥΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ

Χρήσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (EXT) Τύπος Κόλας WBP

Διαστάσεις (mm): 2500x1250, 1250x2500 Κόντρα Νερά, 2440Χ1220, 1525Χ3050 Κόντρα νερά.

Ποιότητες: Β/ΒΒ, ΒΒ/ΒΒ, BB/CP, BB/C, BB/CP, CP/CP, CP/C, C/C

Επιφάνειες: Τριμμένα S2S. C/C Άτριφτο (NS)

Πάχη: (mm): 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24,27,30,35,40.

FILM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250/1220/1525 Χ 2500/2440/3050 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ: F1/F1,  F1/F2 , F1/W1

Χρήσεις: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (INTERIOR) Τύπος Κόλας MR

Διαστάσεις (mm): 1525X1525

Ποιότητες: Β/ΒΒ, ΒΒ/ΒΒ, BB/CP, BB/C, BB/CP, CP/CP, CP/C, C/C

Επιφάνειες: Τριμμένα S2S. C/C Άτριφτο (NS)

Πάχη: (mm): 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24,27,30,35,40.

 

 

 

 

 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ  ΣΚΛΗΘΡΟΥ- ΣΗΜΥΔΑΣ  ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

 Χρήσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (EXT) Τύπος Κόλας WBP

Διαστάσεις (mm): 2500x1250.

Ποιότητες: Β/ΒΒ, ΒΒ/ΒΒ, BB/CP, BB/C, BB/CP, CP/CP, CP/C, C/C

Επιφάνειες: Τριμμένα S2S. C/C Άτριφτο (NS)

Πάχη: (mm): 9, 12, 15, 18, 21, 24,27,30

FILM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250Χ2500 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ: F1/F1,  F1/F2 , F1/W1      

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 100% ΣΗΜΥΔΑΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

 

Χρήσεις: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ (EXT) Τύπος Κόλας WBP

Διαστάσεις (mm): 1250/1220x2500/2440 Κόντρα Νερά

Ποιότητες: Β/ΒΒ, ΒΒ/ΒΒ, BB/CP, BB/C, BB/CP, CP/CP, CP/C, C/C

Επιφάνειες: Τριμμένα S2S. C/C Άτριφτο (NS)

Πάχη: (mm): 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24,27,30,40.

 

FILM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250Χ1250 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ: F1/F1,  F1/F2 , F1/W1

 

 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΣΗΜΥΔΑ ΡΩΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

Χρήσεις: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (INTERIOR) Τύπος Κόλας MR

Διαστάσεις (mm): 1525X1525

Ποιότητες: Β/ΒΒ, ΒΒ/ΒΒ, BB/CP, BB/C, BB/CP, CP/CP, CP/C, C/C

Επιφάνειες: Τριμμένα S2S. C/C Άτριφτο (NS)

Πάχη: (mm): 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24,27,30,35,40.

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?