Τυποποίηση ερυθράς και λευκής ξυλείας


1. Ποιότητες

Στην προδιαγραφή Nordic Timber, υπάρχουν 4 βασικές ποιότητες για τα Πεύκα και τα Έλατα. A, B, C, D. Από αυτές μόνο η A διαιρείται σε Α1, Α2, Α3, Α4. Η D ποιότητα επιτρέπει σχεδόν τα πάντα και μέχρι το 1994 δεν είχε προδιαγραφή.


2. Πρακτική πρίσης

Ένα βασικό στοιχείο στην πρακτική της σκανδιναβικής παραγωγής.Οι τομές του κορμού γίνονται σύμφωνα και την μέθοδο της αφαίρεση καρδιάς.( Heart splitting practice-HSP). .

Οι τομές κατά HSP, απαιτούν την αφαίρεση της καρδιάς του κορμού. Αφού παραχθεί το πρώτο πρίσμα, αφαιρείται το κεντρικό τμήμα του κορμού με τα πιθανά προβλήματα.
Οι παλιού τύπου τομές αφού πάρουν από τον κορμό τα πρώτα πλαϊνά (Sideboards PL/VL) κομμάτια, ξανακόβουν το κεντρικό πρίσμα στην μέση, όπως φαίνεται στην εικόνα .Το κεντρικό τμήμα του κορμού μπορεί να κοπεί σε δύο ή περισσότερα μέρη, της ίδιας ή διαφορετικής διάστασης.

Τεχνική Πρίσματος Τεχνική Πρίσματος

 

Πρίση HSP
Στην πρακτική πρίσμα ελεύθερο καρδιάς (Heart-free sawn timber),το κεντρικό κομμάτι με τα πιθανά προβλήματα απομακρύνεται.

 

Τεχνική:"Ελεύθερο καρδιάς"Heart freeΤεχνική:"Ελεύθερο καρδιάς"Heart free

 

3. Η Ελληνική τυποποίηση

Η Ελληνική τυποποίησηΗ Ελληνική τυποποίηση

Θεωρούμε σκόπιμο την παράγραφο για την Ελληνική τυποποίηση ξυλείας πριν ακολουθήσει η κατά Nordic Timber για τον λόγο ότι αυτή κύρια χρησιμοποιείται στην Ελληνική Αγορά. Αναφέρονται εδώ τα πιο εμπορικά.

Η τυποποίηση αυτή αλλάζει από περιοχές σε περιοχές στην Ελλάδα ως αναφορά την ονομασία. Οι διαστάσεις είναι περίπου οι ίδιες.

Το Αγ.Όρος έχει πρώτο τυποποιήσει την ξυλεία που παράγει. Η λίστα αυτή έχει μείνει με την ονομασία «Τσεσίτι» Αγ. Όρους περιέχει σχεδόν όλες τις δυνατές διαστάσεις και πολύ ειδικές ονομασίες για την ξυλεία μεταλλείων.

Πριστά
Σημαίνει πριονισμένα. Είναι ο γενικός όρος για την ξυλεία που παράγετε από τομές κορμών με συγκεκριμένες διαστάσεις.


Μαδέρια
Πριστά με πάχος από 28-48 mm (28-38-48) , πλάτος 150-300 mm και μήκος 4-5-6-7 m.


Τάβλες
Πριστά από 22 ως 25 mm , 100-300 mm πλάτος και 3,4,5, m μήκος.
Σκεπόξυλα
Πριστά με πάχος 50 ως 100mm:(50-63-73-83-95), πλάτος 100-200mm:(100-125-145-175-195) mm και μήκος 4,5,6,7,8m.


Καδρόνια
Πριστά με πάχη:32,38,45 mm, πλάτος 45-55-65mm και 3-4-5m.


Λατάκια
Λέμε τα τετράγωνα πριστά με διατομή 80/75Χ80/75 μόνο. Τα μήκη μπορεί να είναι κατά το Ευρωπαϊκό βηματισμού μήκους:2,00-2,50-3,00-3,50-4,00-5,00m ή κατά τον Σκανδιναβικό:2,70,3,00-3,30-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10m.Ο βηματισμός μήκους φανερώνει και την προέλευση τους. Για να χαρακτηριστούν έτσι πρέπει να είναι παραγμένα από ένα μικρό κορμό που έχει τετραγωνιστεί, και έχει την καρδιά του. Η αιτία είναι προκειμένου να μπορεί να πάρει φορτία.

 

 

4. Τυποποίηση Nordic Timber

 

 

 Αναγνώριση Ξυλοτεμαχίου-ΌροιΑναγνώριση Ξυλοτεμαχίου-Όροι

 

Side yield (Πλευρικά τεμάχια)
Παράγονται από τα πλευρικά τεμάχια του κορμού. Συνήθως δίνουν εξαιρετικές ποιότητες από άποψη ρόζων. Με τον όρο Sideboards εννοούνται τα τεμάχια πάχους κάτω 32mmSide yield with a thickness under 32 mm is usually called boards.

 

Studs (Κατακόρυφα)
Είναι τεμάχια πριστής ξυλείας με πάχος 38¬-50 mm και πλάτος 75-150 mm. Εγγυημένες διαστάσεις Ορθοστατών μπορούν να παραδοθούν κατόπιν συμφωνίας.

Spars (Ορθοστάτες)
Είναι τετράγωνης διατομής πριστά και από τις 4 πλευρές. Η απόκλιση του πλάτους δεν μπορεί να είναι πάνω από 25mm. Είναι πριστά που έχουν την καρδιά τους για λόγους αντοχής φορτίων και αντιστοιχούν στα δικά μας λατάκια. Επιτρέπεται η λειψάδα, ακόμη κα μεγάλη. Προϋπόθεση είναι ότι η λεπίδα του πριονιού πρέπει να «πιάνει» όλο το μήκος. Μικρότερες λειψάδες μπορούν να συμφωνηθούν στο συμβόλαιο και περιγράφονται για παράδειγμα 30,40 ή 50% της πρηστείς επιφάνειας, αναφερόμενοι στο μικρότερο πλάτος της πριστής επιφάνειας σε κάθε πλευρά.

Στα Ελληνικά συμβόλαια για τα λατάκια Σκανδιναβίας τα παραπάνω περιγράφονται σαν λειψάδα «μολυβιού».

 

 Beams (Δοκοί)

Οι δοκοί είναι μεγάλα τετράγωνα κομμάτια της ξυλείας, από το κέντρο του κορμού, με τέσσερις πριονισμένες πλευρές, που προορίζονται για κατασκευαστικούς σκοπούς, όπως δοκούς δαπέδου και για τα φέροντα στοιχεία τοιχοποιίας . Η διαφορά μεταξύ του πλάτους και του πάχους είναι συνήθως περισσότερο από 25 mm.
Οι απαιτήσεις για δομική ξυλεία που εστιάζονται στην αντοχή, σύμφωνα με ειδικούς κανόνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?