ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

 

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ 

3660Χ1830 ΜΜ ΛΕΥΚΗ     

8ΜΜ : 750 €/Μ3 , 16/18ΜΜ 326 €/Μ3,  25ΜΜ 365 €/Μ3

3660Χ1830 ΜΜ ΜΠΕΖ       

8ΜΜ : 688 €/Μ3 , 16/18ΜΜ 337 €/Μ3

2750Χ2050 ΜΜ ΕΓΧΡΩΜΗ

16/18ΜΜ 350 €/Μ3,  25ΜΜ 370 €/Μ3

 

3660Χ1870ΜΜ MDF ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ   16ΜΜ 562 €/Μ3

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμα 2,0 ως 2,5 Μ3

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?