ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ 

8ΜΜ : 850 €/Μ3 , 16/18ΜΜ 426 €/Μ3,  25ΜΜ 465 €/Μ3

8ΜΜ : 788 €/Μ3 , 16/18ΜΜ 437 €/Μ3

2750Χ2050 ΜΜ ΕΓΧΡΩΜΗ

16/18ΜΜ 450 €/Μ3,  25ΜΜ 470 €/Μ3

3660Χ1870ΜΜ MDF ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ  

16ΜΜ 762 €/Μ3

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμα 2,0 ως 2,5 Μ3

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης

τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.