ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ MDF

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ.

MDF 3660X1870 / 3,050X1850

08MM:            595 €/M3

10/12MM:       585 €/M3

16/19/22MM:  555€/M3

25/30MM:       555 €/M3

38ΜΜ:            575 €/Μ3

                                                            
INFO

MDF ΣΜΑΛΤΙΝΗ  1830Χ2700/2900:  2,50 €/Μ2

ΧΑΡΤΟΣΜΑΛΤΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 3050Χ1220 : 4,40 €/Μ2

MDF 1830X2900 ΓΥΜΝΟ: 3,95 €/Μ2

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμα. Εκτίμηση ποσότητας 2,5  ως 3,0 Μ3

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης

τιμής λιανικής πώλησης. Δενείναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.