ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ DECK Εξωτερικής Χρήσης:

Τιμές άνευ ΦΠΑ 24 % ΑΘΗΝΑ

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.

 

 

 

 

 

DECK ΠΕΥΚΗΣ 21Χ120ΜΜ

ΚΛΑΣΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ NTR AB: 18 €/Μ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECK ΤΡΟΠΙΚΟ 21Χ120ΜΜ : 63-110 €/Μ2

DECK ΤΡΟΠΙΚΟ 21Χ095ΜΜ : 51-90 €/Μ2

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμα. Εκτίμηση 100-200 Μ2

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?