ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ (Νοβοπάν)

 

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ 

3660Χ1830ΜΜ  

 8ΜΜ:  367 €/Μ3

12ΜΜ: 355 €/Μ3

16ΜΜ: 292 €/Μ3

22ΜΜ: 298 €/Μ3

25/30ΜΜ: 300 €/Μ3

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμα. Εκτίμηση όγκου 2,5 ως 3,5 Μ3

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?