ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ (Νοβοπάν)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ 

3660Χ1830ΜΜ  

 8ΜΜ:  500 €/Μ3

12ΜΜ: 460 €/Μ3

16ΜΜ: 350 €/Μ3

22ΜΜ: 390 €/Μ3

25/30ΜΜ: 420 €/Μ3

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμα. Εκτίμηση όγκου 2,5 ως 3,5 Μ3

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία

εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗΠΥΛΗ.

Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.