ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ   &   ΑΣΙΑΣ

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ.

Important Note: All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum retail price estimate. These are not prices offered by the WHITEGATE.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  24% ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΧΟΣ (mm) Χ ΤΥΧΑΙΑ ΠΛΑΤΗ ή συγκεκριμένα.

ΙΡΟΚΟ 38ΜΜ  1790 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ 50ΜΜ  1790 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ 63ΜΜ  1850 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ 75ΜΜ  1900 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  25Χ150 ΜΜ  1850 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  50Χ150 ΜΜ  1900 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  75Χ150 ΜΜ  1950 €/Μ3

ΑΜΠΟΥΡΑ/ΜΠΑΧΙΑ 50ΜΜ 1500 €/Μ3                                             INFO

ΝΙΑΓΚΟΝ 50ΜΜ  1480 €/Μ3

ΝΙΑΓΚΟΝ 75ΜΜ  1530 €/Μ3

ΝΙΑΓΚΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  50Χ150 ΜΜ  Μήκος 1,0/2,0m   930 €/Μ3

ΝΙΑΓΚΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  75Χ150 ΜΜ  Μήκος 1,0/2,0m   980 €/Μ3

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα δέμα. Εκτίμηση ποσότητας 1,5-2,0 Μ3

   © ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ 2021

  Παρακράτηση Δικαιωμάτων

© WHITEGATE 2021

All Rights Reserved