Δρυς Γαλλίας

Κοπές Boules AD

Πάχη: 25-38-50mm

  

 

 

 

Boules, είναι τρόπος κοπής. Το δρυς είναι φυσικής Ξήρανσης. Το ποσοστό υγρασίας, εξαρτάτε από τον χρόνο που έχει κοπή.

Οι παραγωγοί στην Γαλλία, τροφοδοτούν κυρίως βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας ξύλου. Στην κοπή Boules ή  δεν υπάρχει διαβάθμιση ποιότητας, επειδή πουλιέται όλος ο κορμός ενός δένδρου, στο πλήρες μήκος του ή τμήμα του μήκους του κορμού.

 

 

 

 

 

 

ΞΕΦΑΡΔΙΣΜΕΝΟ ΔΡΥΣ ΓΑΛΛΙΑΣ AD 50mm

 

Πάχη σε 30-40-80mm μπορούν να προσφερθούν με ειδική παραγγελία.

AD- Φυσικής Ξήρανσης

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?