Οι προδιαγραφές

Nordic Timber

Οι προδιαγραφές για την Ερυθρά και την Λευκή ξυλεία προέκυψαν πρακτικά για να καλύψουν την ανάγκη να περιγραφεί ένα φυσικό προϊόν σαν το ξύλο μετά την πρίση του στα συμβόλαια και τις συμβάσεις αγοραπωλησίας του. 
Οι Σκανδιναβικές χώρες που έχουν αναπτυγμένη δασοπονία και βιομηχανία ξύλου πρώτες κάλυψαν αυτήν την ανάγκη.

Nordic Timber ΕξώφυλλοNordic Timber Εξώφυλλο

Εδώ παρουσιάζονται κάποια στοιχεία της προδιαγραφής του 1994 που ονομάστηκε Nordic Timber. Είναι η πρώτη κοινή συμφωνία σε ενιαία προδιαγραφή των ενώσεων πριστηριούχων της Σουηδίας, Φιλανδίας και Νορβηγίας. Αντικατέστησε όλες τις αντίστοιχες προδιαγραφές χώρων που είχαν την ονομασία Green Book τις οποίες και καταργεί. Αυτή αλλά και μεταγενέστερες αναθεωρήσεις είναι η προδιαγραφή που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα.
Ισχύει μόνο για την Σκανδιναβικής προέλευσης Ερυθρά και Λευκή ξυλεία. Η Ρώσικη παραγωγή έχει δικές της κρατικές προδιαγραφές GOST. Οι ΗΠΑ και Καναδάς έχουν για την δική τους ερυθρά και λευκή ξυλεία τις δικές τους προδιαγραφές.

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι την προδιαγραφή αυτή την έχουν συγγράψει παραγωγοί με βάση τις ανάγκες παραγωγής, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν και τις ανάγκες των πελατών τους, αλλά και να βάλουν όρια και κριτήρια σε ένα φυσικό προϊόν.

Η διαβάθμιση της ποιότητας αποτελεί βασική οικονομική παράμετρο για ένα παραγωγό, αλλά και για τον αγοραστή της ξυλείας.

Όλοι οι αγοραστές θα ήθελαν να παίρνουν πολύ καλές ποιότητες στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Ο παραγωγός όμως έχει να αντιμετωπίσει την ίδια την φύση. Πάνω από όλα όμως δεν ξέρει 100% πριν κόψει ένα κορμό τι ποιότητες θα μπορέσει να πάρει. Υπάρχουν τρόποι να γίνουν εκτιμήσεις και να κατηγοριοποιηθούν οι κορμοί αλλά ποτέ 100%. Είτε παράγει μέτριες και κακές, είτε παράγει πολύ καλές ποιότητες τα έξοδά του θα είναι σχεδόν ίδια.

Το σύνολο των ποιοτήτων που εκτιμά ότι μπορεί να παράγει και να πουλήσει ένας παραγωγός μαζί με άλλες παραμέτρους είναι αυτή που θα καθορίσει και την τελική τιμή του προϊόντος στην αγορά.

Η προδιαγραφή δεν περιλαμβάνει τις Ιαπωνικές ποιότητες που αποτελούν ειδική κατηγορία και έχουν προκύψει από ιδιαίτερες συμφωνίες με Ιάπωνες πελάτες, που έχουν την διάθεση να πληρώσουν προκείμενου να πάρουν την ποιότητα που θέλουν για την αγορά τους.

Η προδιαγραφή Nordic timber πρακτικά βάζει τα «κάτω όρια» στην διαβάθμιση της ποιότητα ερυθράς και λευκής ξυλείας.
Πρακτικά όλα σχεδόν τα Σκανδιναβικά εργοστάσια παράγουν αρκετά ως πολύ πάνω από αυτήν την προδιαγραφή.

Το πόσο πάνω είναι και η διαφορά που κάνει την φήμη του κάθε εργοστάσιου.

Έτσι δεν όλα τα «Σουηδικά» ξύλα ίδια. Αλλά είναι όλα, πάνω από αυτό που παρουσιάζεται.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ είναι για να πάρει κάποιος μια ιδέα για το πώς γίνετε η διαβάθμιση σε πολύ αδρές γραμμές. Δεν αποτελούν ούτε οι πίνακες ούτε οι φωτογραφίες ούτε τα κείμενα υλικό για να μπορέσει κάποιος να κάνει να διαβάθμιση ξυλείας και πολύ περισσότερο εγείρει αξιώσεις.
Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το θέμα πρέπει να έχει την ίδια την προδιαγραφή στα χέρια του αλλά να έχει και την γνώση να την εφαρμόσει.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?