Οι Ποιότητες

 

Η πριστή ξυλεία διαβαθμίζεται στις ακόλουθες με βάση  ποιοτικά χαρακτηριστικά, κλάσεις ποιοτήτων που απλά τις ονομάζουμε ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ.

 

Στην προδιαγραφή Nordic Timber οι παλιότερες κατηγοριοποιήσεις ποιοτήτων που ήταν: Τα «πρώτα» U/S ( Un Sorted), Πέμπτα ( V )  έκτα (VI) και έβδομα (VII), καταργήθηκαν. Στο εμπόριο όμως διατηρούνται και περιγράφονται κανονικά στα συμβόλαια. Για το λόγο αυτό και σε παρένθεση βάζουμε τα αντίστοιχα του εμπορίου.

 

                                                             ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ

A (U/S)         

B (V)

C (VI)

  D (VII)

A1 A2 A3 A4

 

 Οι βασικές ποιότητες είναι οι ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α, ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β, ΠΟΙΟΤΗΤΑ C , ΠΟΙΟΤΗΤΑ D.

 

Un Sorted: u/S  (A) 

 

Είναι η υψηλότερη ποιότητα και περιλαμβάνει όλες τις υποκατηγορίες A1,A2,A3,A4.

A1

Η υποποιότητα Α1 του UnsortedΗ υποποιότητα Α1 του Unsorted

 

 

Τα A1 ως και Α4 εισάγονται στο U/S “όπως πέφτουν από το πριόνι» (Saw falling). Το σημαντικό εδώ είναι ότι η ποσότητες του Α1, Α2,Α3,Α4, είναι ακαθόριστες.

 

A2

Η υποποιότητα Α2 του UnsortedΗ υποποιότητα Α2 του Unsorted

 

 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κανένα U/S δεν είναι ίδιο με το άλλο γιατί όχι μόνο το ποσοστό της κάθε υποκατηγορίας διαφέρει, αλλά και τα "πάνω" όρια του κάθε εργοστασίου είναι διαφορετικά.

 A3

Η υποποιότητα Α3 του UnsortedΗ υποποιότητα Α3 του Unsorted

 

 

A4

Η υποποιότητα Α4 του UnsortedΗ υποποιότητα Α4 του Unsorted

 

V : Πέμπτα

Τα Πέμπτα: V είναι η ποιότητα ΒΤα Πέμπτα: V είναι η ποιότητα Β

 

Ή αλλιώς η B ποιότητα. Είναι το Α5 αν θελαμε να συνεχίσουμε τις υποποιότητες του U/S. Τυπικά για τον λόγο αυτό στην αγορά τα ονομάζουν "Πέμπτα". Είναι η περισσότερο πωλούμενη ποιότητα.

 

VI: Έκτα  

Η ποιότητα C. Τα ονομάζουμε "έκτα". Είναι ποιότητα κατασκευής όπου κύρια ενδιαφέρει η αντοχή και όχι η εμφάνιση.

Η ποιότητα VI είναι η CΗ ποιότητα VI είναι η C

Αν και δεν είναι εμφανίσιμα,δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ξυλεία ξηραντηρίου, Αυτό νομίζουμε για παράδειγμα σε μία μη εμφανή σκεπή για παράδειγμα ότι θα έπρεπε να τα καθιστούσε προτιμότερα από υγρά, φρέσκιας κοπής πιο εμφανίσιμα από άποψης ρόζου έλατα.

Τέτοια εικόνα VI, πολύ σπάνια θα δούμε. Αυτό σημαίνει ότι η προδιαγραφή είναι ένα "κάτω" όριο. 

 

Μίξεις Ποιοτήτων

Κατά την γνώμη μας είναι μία τεχνική των παραγωγών να μειώσουν το κόστος παραγωγής,ανακατεύοντας περισσότερο της ποιότητες.

Θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι η συσκευασία της ξυλείας με μία ποιότητα και ένα μήκος ανά δέμα των 4,00 Μ3, περίπου είναι σχετικά νέα διαδικασία.

Μέχρι σχεδόν το 1970, η ξυλεία από την Σκανδιναβία έρχονταν χύμα. Η εκφόρτωση γινόταν στο λιμάνι από τους χονδρεμπόρους. Ο κάθε ξυλέμπορος λιανικής έπρεπε να πάει και να προσπαθήσει να διαλέξει γρήγορα και μόνος του τα καλύτερα ξύλα.

 

Η σημασία της μίξης ποιοτήτων έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στα παράγωγα προϊόντα, όπως οι επενδύσεις (ραμποτέ), πατώματα, ταβάνια, οπού οι παραγωγοί προκειμένου να πουλήσουν προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας κάνανε χρήση μικτών ποιοτήτων. Έτσι υπάρχουν επενδύσεις όπου το εργοστάσιο αναφέρει μία ποιότητα V μικτή με το καλύτερο του VI.

 

U/S-V 

Είναι το ΑΒ. Περιέχει ακαθόριστο ποσοστό από τις ποιότητες U/S ως V της παραγωγής. Στην Ελλάδα το περιγράφουμε και ως SF (Saw falling) χωρίς VI ή U/S-V.

 

SF 

Είναι το ABC. Περιέχει ακαθόριστο ποσοστό από τις ποιότητες Α ως C της παραγωγής. Στην Ελλάδα το περιγράφουμε SF Saw falling.Πρακτικά είναι "ότι πέσει" απο το πριόνι. Θεωρητικά έχει μέχρι U/S ως VI.

 

Schaalboards 

Στα Αγγλικά: Sideboards. Ελληνικά: παραφέλες.Eίναι πλαϊνά τεμάχια με τυποποιημένο πάχος και 75 ως 125 mm σε πλάτος που πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της ποιότητας  C και έχουν τουλάχιστον ένα τέταρτο ευρεία πριονισμένη επιφάνεια σε κάθε άκρο και στην εξωτερική επιφάνεια σε όλο το μήκος του κομματιού. Αποκλίνουσες απαιτήσεις για το μέγεθος της πριστής επιφάνειας πρέπει να καθορίζεται στη σύμβαση.

Ειδικά στα πλανισμένα προϊόντα είναι μία που καλή λύση που εμφανίζει μία πολύ καλή όψη με σχετικά οικονομική τιμή. Τα πρώτα πλαϊνά τεμάχια που παίρνονται κατά την πρίση κατά κανόνα είναι και τα πιο καθαρά. 

 

KNOTFREE 3S

Σημαίνει "ελεύθερο ρόζων" από τις 3 πλευρές του τεμαχίου.

Αλλιώς λέγεται και 3 Face Clear ή 3FC.

 

Η εξωτερική όψη και τα δύο άκρα πρέπει να είναι πλήρως  ελεύθερη ρόζων και πρέπει να πληροί κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά της απαιτήσεις της Α1. Η εσωτερική επιφάνεια πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Α3. Το ποσοστό λειψάδας πρέπει να καθορίζεται στην σύμβαση.

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?