ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΙΝΑΣ WBP

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ.

Sapele/ Sapele - Polpar core

Σημύδα/Σημύδα Κίνας Πυρήνας Λεύκα

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ.
Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.

F/F FILM ΚΙΝΑΣ

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστην ποσότητα δέμα 2,8 ως 3,2 Μ3

Σημαντική σημείωση: 

 

Όλες οι διαπραγματεύσεις με κινέζους παραγωγούς, έχουν ανασταλλεί, λόγω της υπερβολικής αύξησης των ναύλων που αγγίζουν το 900%, σχέση με τις φυσιολογικές τιμές.