ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΚΙΝΑΣ WBP

 

Σημαντική σημείωση: Όλες οι τιμές που αναφέρονται, δεν είναι δεσμευτικές και αναφέρονται μόνο ως μία εκτίμηση ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης. Δεν είναι τιμές που προσφέρει η ΛΕΥΚΗ ΠΥΛΗ.
Important Note:All prices listed are non-binding and are only listed as a maximum estimate retail price. These are not prices offered by the WHITEGATE.

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% ΑΘΗΝΑ.

Sapele/ Sapele - Polpar core

2500Χ1250 04MM: 870 €/Μ3

2500Χ1250 06MM: 845 €/Μ3

2500Χ1250 08MM: 835 €/Μ3

2500Χ1250 12MM: 825 €/Μ3

2500Χ1250 15MM: 810 €/Μ3

2500Χ1250 18MM: 720 €/Μ3

2500Χ1250 20MM: 720 €/Μ3

2500Χ1250 25MM: 720 €/Μ3

2500Χ1250 30MM: 720 €/Μ3

 

Σημύδα/Σημύδα Κίνας Πυρήνας Λεύκα

2500Χ1250 18 & 20 MM: 790 €/Μ3

 

F/F FILM ΚΙΝΑΣ

2500Χ1250 04MM: 1200 €/Μ3

2500Χ1250 20MM: 820  €/Μ3

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστην ποσότητα δέμα 2,8 ως 3,2 Μ3

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?