Οι διαθεσιμότητες αναφέρονται στο φύλλο διαθεσιμότητας των αποθεμάτων.

Οι τιμές αναφέρονται στην σελίδα των καταλόγων.

The availability is on availability sheet at the page of stocklists.

The prices are on Price list page. Click to Kronotex price list.

 

Kronotex Smart 7mm σειρά 

 

Προϊόν Σε mm        
Πάχος Μήκος πλάτος Σανίδες / πακέτο m² / πακέτο Κουτιά / παλέτα

 

Product Range          
Strength Lenght Width Panels per box m² / box Boxes per pallet

 

7 1380 193 9 2,397 56

             

 

 

Smart    —  D 2978 Navaro Oak        AC 3

 

Clic System       Beanspruchungsklasse 31

         

       

 

 

 Smart    — D 2981 Oak Provence        AC 3

 Clic System       Beanspruchungsklasse 31

 

 

 

 

 

Smart — D 2977 Asturia Oak    AC 3 V4

Clic System    Beanspruchungsklasse 31

                       


Smart — D 2946 Stone Oak   AC 3

 Clic System  Beanspruchungsklasse 31

 

 


                                     

Smart — D 2951 White Oak AC 3

Clic System  Beanspruchungsklasse 31

                                                    

 

 

Smart — D 2983 Elegant Walnut AC 3

Clic System   Beanspruchungsklasse 31

                                                                                                       

 

                                                                

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?