Οι διαθεσιμότητες αναφέρονται στο φύλλο διαθεσιμότητας των αποθεμάτων.

 

Οι τιμές αναφέρονται στην σελίδα των καταλόγων.

 

The availability is on availability sheet at the page of stocklists.

 

The prices are on Price list page. Click to Kronotex price list.

 

Kronotex Dynamic 8mm σειρά

 

Προϊόν Σε mm        
Πάχος Μήκος πλάτος Σανίδες / πακέτο m² / πακέτο Κουτιά / παλέτα

 

Product Range          
Strength Lenght Width Panels per box m² / box Boxes per pallet

 

8 1380 193 8 2,131 56 

Dynamic — D 1496 Sacramento Pine    AC 4

Clic System  Beanspruchungsklasse 32 

 

 

 

Dynamic — D 2955 Black And White    AC 4

Clic System  Beanspruchungsklasse 32

 

 

 

Dynamic design — D 3009 Playground  AC 4

 Clic System  Beanspruchungsklasse 32

 

 

 

 

Dynamic — D 406 Heritage Pekan AC 4

Clic System  Beanspruchungsklasse 32


 

 

 

Dynamic — D 644 Natural Oak AC 4

Clic System  Beanspruchungsklasse 32 

 

Dynamic — D 654 Mueritz Maple AC 4

 Clic System  Beanspruchungsklasse 32

 

 

 

Dynamic — D 725 Noce Country AC 4

Beanspruchungsklasse 32  Clic System

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?