Νέα / News

Για την ενημέρωση πελατών και προμηθευτών, αναφέρουμε παρακάτω τα μετρά έλεγχου κινήσεως κεφαλαίων που ισχύουν από 14-08-2015 και έχουν ανακοινωθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Τα μέτρα είναι δημοσιευμένα και στην σελίδα της Ένωσης Ελληνικών τραπεζών: www.hba.gr

 

 

To inform customers and suppliers, we report below the capital control in force since 08.14.2015 and announced in the State Gazette.
The measures are published in the website of the Association of  Hellenic banks: www.hba.gr

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?