Αφρικής Ξυλεία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ & ΑΣΙΑΣ

 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  24% ΑΘΗΝΑ 03-05-2018

 

 

ΠΑΧΟΣ (mm) Χ ΤΥΧΑΙΑ ΠΛΑΤΗ ή συγκεκριμένα.

ΙΡΟΚΟ 38ΜΜ  1450 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ 50ΜΜ  1500 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ 63ΜΜ  1600 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ 75ΜΜ  1650 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  25Χ150 ΜΜ  1750 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  50Χ150 ΜΜ  1800 €/Μ3

ΙΡΟΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  75Χ150 ΜΜ  1850 €/Μ3

 

ΑΜΠΟΥΡΑ/ΜΠΑΧΙΑ 50ΜΜ 975 €/Μ3                                             INFO

 

ΝΙΑΓΚΟΝ 50ΜΜ  1125 €/Μ3

ΝΙΑΓΚΟΝ 75ΜΜ  1190 €/Μ3

ΝΙΑΓΚΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  50Χ150 ΜΜ  Μήκος 1,0/2,0m   860 €/Μ3

ΝΙΑΓΚΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ  75Χ150 ΜΜ  Μήκος 1,0/2,0m   900 €/Μ3

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα δέμα. Εκτίμηση ποσότητας 1,5-2,0 Μ3

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?