Ερυθρά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Ερυθράς ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΕΥΚΑ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  24% ΑΘΗΝΑ 30-07-2018

 

ΡΩΣΙΑΣ ΠΕΥΚΗ 50-63-75ΜΜ

U/S:  420 €/M3,  IV: 385 €/M3,  V:  345 €/M3,  U/S-IV:  380 €/M3

 

ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ –ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΕΥΚΗ

ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ  50-63-75ΜΜ U/S:  440 €/M3,  V: 395 €/M3,  VI: 345 €/M3,   S/F:  395 €/M3

ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 32/38 Χ 100/125/150/175/200/225

U/S:  450 €/M3,  V:  405 €/M3,  VI:  345 €/M3,  S/F: 405 €/M3

 

ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 25Χ150          U/S:  560 €/M3 ,   V: 420 €/M3,  VI: 345 €/M3,  S/F: 420€/M3

ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 25Χ100/125  U/S:  500 €/M3 ,   V: 400 €/M3,  VI: 345 €/M3,  S/F: 400€/M3

ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 49X205,19X100 VI: 345 €/M3

ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ 86X86,44X100 VI: 345 €/M3,  S/F: 400€/M3

 

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 50-63-75ΜΜ        V: 420 €/M3,     S/F:  420 €/M3

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 25Χ150ΜΜ           V: 435 €/M3,     S/F:  435 €/M3                                INFO

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ 25Χ100/125ΜΜ   V: 420 €/M3,     S/F:  420 €/M3                    

 

 

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ελάχιστη ποσότητα Δέμ. Εκτίμηση όγκου: 2,5 ως 5,0Μ3

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?