ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ ΡΩΣΙΑΣ

Επενδύσεις - Πατώματα Πεύκης και Ελάτης

Είδη: Βόρεια Πεύκη & Ερυθρελάτη

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΟΜΙ

12Χ90 Σκοτία

πευκο Ή ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ

14Χ140 Νυχάκι

πευκο Ή ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ

27Χ90 , 27Χ140 Πάτωμα

πευκο

ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΡΜΟΥ 21/27Χ90

πευκο Ή ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ

Πλανισμένη Τάβλα 20Χ95

ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ

Απομίμηση Δοκού 16Χ138

πευκο Ή ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ

ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ 15/20/35Χ35/22/45

πευκο Ή ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ